BÍLÁ SOBOTA je nový formát jednodenní duchovní obnovy pro vzdálené i blízké,  pro hledající i věřící. Mojí touhou je nabídnout jednou měsíčně občerstvení pro duši formou tematizovaných biblických impulzů propojených s kvalitním výtvarným workshopem. Setkání probíhá v skupince o pěti účastnících, v Ateliéru tvořivého myšlení. 

Struktura programu:

9:00 neoficiální začátek pro „Catholic friendly“- Mše svatá v v kostele Panny Marie Růžencové  (Žižkova tř. 251/6, 370 01 České Budějovice)

10:00- 12:00  dopolední blok: úvod do tématu, podněty k sebereflexi, výtvarné tvoření (náčrty a rozpracování).

12:00- 12:50 společný oběd v restauraci

12:50- 13:30 osobní pauza (procházka/ sakrální prostor/ galerie/ pobyt v ateliéru)

13:30- 15:30 odpolední blok: výtvarné tvoření (finalizace projektu).

15:30- 16:00 závěrečná reflexe

Během tvoření budu jako lektorka k dispozici pro konzultaci a technickou podporu při realizaci Vašeho výtvarného projektu.