Bílá sobota

BÍLÁ SOBOTA je nový formát celodenního duchovně-výtvarného refreshe (obnovy) pro hledající i pro věřící, pro výtvarně suverénní stejně jak pro výtvarně nejisté. Cílem je nabídnout několikrát do roka osvěžení pro duši formou tematizovaných biblických impulzů propojených s kvalitním výtvarným workshopem. Setkání probíhá v skupince o pěti účastnících, v Ateliéru tvořivého myšlení. Obsah setkání je ekumenický a formou nenáboženský vycházející z přesvědčení, že ty nejdůležitější životní principy jsou univerzální a nadlidské.

Informace k Bílé sobotě 23. září:

Libretto:

Novost, novotvar, vyhlížení. Re-kreace.
Chci víc? Chci ještě něco nově nebo jinak? Co očekávám ve své situaci od Toho, který je od věků a přeci neustále v pohybu?
Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba. Ten, který je stejný navěky, a přece je pro člověka plný novosti a oživujících prozření.
Zveme Vás do dobrodružství výtvarně-duchovního hledání vlastní cesty s Ním.

Své hledání rámcově ukotvíme do dvou výtvarných zadání:

  1. “Novotvary touhy”  – reliéfní koláž/ asambláž (barva, tvar, struktury, světlo, stín, fragmenty kresby – to vše v papíru, smirku, kartonu, textiliích a v dalších materiálech.
  2. “Očekávání”– pohár/zvon- keramický objekt tvořený experimentálním vmodelováním různých keramických hlín a minerálů do sádrové formy.
     (Objekty budou vypáleny a předány jejich autorům o 3 týdny později)