Kurzy v keramice a jiných médiích

Inspirace:

Zásadní vliv na koncepci kurzů nacházím v Knize knih. Bible je pro mě nevyčerpatelnou, pulzující inspirací. Křesťanská antropologie jako aplikace biblického pohledu na člověka nabízí odpovědi na otázky vlastní identity a smyslu lidské existence. Jádrem tohoto pohledu je pozvání žít v dialogu. Vztah k sobě, k druhým a k Bohu lze neustále kreovat, lze zde růst. V Ateliéru tvořivého myšlení zvu Vás i Vaše děti procitnout do možností.

Klíčová nastavení kurzů: 
  • Propojení každodenního života s uměním. 
  • Výtvarná tvorba jako nástroj k objevování svých možností. 
  • Individuální projekty. Maximálně šest účastníků kurzu. 
  • Zadání a náměty inspirované křesťanskou antropologií.
  • Široká nabídka možností realizace (keramika, malba, kresba, grafika, design). 
  • Odborné provázení nabízenými technikami.