Slum prototype

Slum prototype modeluje situáciu bývania obyvateľov rozvojových oblastí sveta. Je to prototyp príbytku, ktorý vyberám z pôvodného kontextu slumovej architektúry a prenášam do prostredia západnej civilizácie. Zviditeľnením hraničnej situácie- tzv. minimalizmu z núdze, reagujem na boom záujmu o minimalistický životný štýl a trend nízkonákladového bývania typu “tiny house”. Simulovaním núdzových podmienok usilujem o vlastnú interpretáciu reality obyvateľov slumov, ktorí za pochodu a v existenčnom  boji vynaliezavo budujú svoje príbytky. Cieľom je ponúknuť divákovi abstrahovaný dizajn vnímania sveta ako jedného domova- ekosystému- podliehajúcemu podmienke rovnováhy medzi nedostatkom a nadbytkom. V zažití si modelovej situácie vraciam pohľad diváka k základným podmienkam pre život – kde nedostatok dáva pocítiť potrebu. Projekt má prispieť do  diskusie o aktuálnom smerovaní architektúry a dizajnu a stimulovať holitický prístup k eko- (dnes i korona-) výzvam, ktorým ako ľudské spoločenstvá čelíme. Model  je určený k prezentácii pre laickú i odbornú verejnosť; v mestskom verejnom priestore, na kultúrnych podujatiach, v galériách, na veľtrhoch a výstavách zameraných na dizajn a architektúru. Súčasťou  prezentácie  bude projektová aktivita spojená s procesom stavania prototypu, ktorý svojpomocne v priebehu jedného dňa z ”hromady odpadu” nanovo postavím.