Closeness / Náklonnosti (2013)

A round table with a tea service – a place for encounters – joyfully overflows with water, the source of life. I ask for closeness understood as a decision to be for others, unconditionally. Selected for exhibition Diversity required in Slovak National Gallery (2014).

Stôl prestretý pre sýtenie sa stretnutiami preteká vodou, podmienkou života. Vizualizovanie blízkosti, ktorá sa deje vo vedomom vyklonení od seba, naklonením sa k druhému. Objekt bol súčasťou výstavy 60. výročia založenia VŠVU: Rozmanitosť nutná! v SNG Bratislava, 2014

Technical information:
mixed media installation, table with porcelain service, water fountain, chair.
Dimensions:
approx. 130 x 100 x100 cm