Halbwertszeit (2022/23)

All the mountains moved. If You are not, we never supposed to be.
An emerging series consisting of ceramic objects, paintings and reliefs. Halbvertszeit stands for half-life: the time required for half of something to undergo a process. In this project I shift its meaning to ask philosophical questions on the meaning of the changing world around us. 
#half-life #endsofworlds #decay #humankind #sunset #sunrise #transformation 

“Vrchy se hnuli. Jestli nejsi, neměli jsme být.”
Vznikající cyklus pozůstává z keramických objektů, reliéfů a maleb.
Halbvertszeit je slovo označující půlčas rozpadu atomů, zde ve významu půlčasu rozpadu lidského vědomí. Na konci všech časů, po konci všech světů. Kladu si otázku, je kam jít?