Monuments of Today / Památníky současnosti (2021)

Series of memorial plaques. The pieces of sentences on them are copy-pasted from the super-real space of Instagram. Six plaques were placed in public sites in České Budějovice and in Hluboká nad Vltavou. I am trying to color those shadow corners by supernatural embellishment typical for space of social networks. In another context, the plaques can be “perfect art deco” for your home. They are made of “fake marble” produced by imprinting mixture of clays into molds. This process refers to multiplication of virtual content often inflating the real meaning. Each plaque will be followed by a limited series of 7 signed copies (imprints from the same mold).

Souborem tabulí zaznamenávám myšlenkové nastavení současné společnosti. Věty vytesané do fejkového mramoru jsou reálné copy-pasty, úlomky textů, ulovené ve vodách instagramové reality. Intervencí do veřejného prostoru usiluji o hravou postprodukci místa, které s památníkem získává nový šat úsměvné svátečnosti. Pamětní tabule jsou reliéfní otisky. Mimo veřejný prostor jsou zamýšleny jako stylový nástěnný “dekor do bytu”. Kopie vzniknou postupně v limitovaném množství sedmi výtisků  signovaných dle pořadí 1-7.

Technical information:
Dimensions: 280x180x18
Material: mixture of ceramic clays, porcelain and inorganic pigments; firing 1200 °C