RAMPOETRY (2022-23)

Fragments of my own poems in clay frames.
Words have power to break down gates of resignation. Like a ram.

Útržky z vlastních básní vložené do hliněných rámů. 
Slova jsou jak beranidlo. Mají moc bořit brány rezignace.