Smilla’s feeling for snow / Cit slečny Smilly pro sníh (2022)

Hand modeled dessert plates from “paperclay” – Bone China mixed with papermass.  Play, research and know-how behind the fragile structures and surfaces. Personal training of  the sense for materiality – like the feeling Miss Smilla had for snow in the novel by Peter Hoeg. Time-limited production of 40 plates per year.

Ručně modelované talířky z “paperclay”- porcelánové hmoty smíchané s papírovou kaší. Hra, průzkum možností a osobní know-how v křehkých strukturách a na rozechvělém povrchu talířků.Vztah k materiálu, osobní intuice a cit slečny Smilly pro sníh. Limitovaná tvorba 40 talířů ročně, signované pořadím a rokem výroby.