Waiting / Čekání (2021)

370 mm long and 50 mm wide knitted shawl.
I have knitted it from 1.th September to the 24.th December in 2021. Daily moments of knitting for 10-15 minutes were an intentional training of my ability to wait. Wasting time by waiting is an important skill. Conscious waiting enables me to make a void space in me. This void I understand as disposing myself for receiving the gift – as French philosopher Simone Weil writes.
In our western cultural context  we are pushed for constant performance and for competition with others. To be open for the gift is a kind of vertical orientation – the act of setting myself apart from horizontal oriented self planned life.

Šála dlouhá 3,7 metru, široká 50 centimetrů vznikla jako osobní didaktická pomůcka pro učení se “čekat”. 
Čekat se dá blbě, leč čekáním lze i něco získat. Jak tedy čekat dobře a cíleně, aby nešlo jen o ztrátu času? Simone Weil psala o nutnosti vytvořit prázdno uvnitř v nás jako o způsobu jak sebe disponovat pro dar. Dar s velkým D je věc vertikálního dialogu a ten lze ověřit jen vertikální orientací vědomí. Plést šálu k nenošení byla forma mého tréninku očekávání tohoto druhu. Od prvního září do čtyřiadvacátého prosince 2021 jsem se 10-20 minut denně učila jednoduše čekat a nepodávat výkon. Proplýtvat se do naděje, nebylo pro mne ztrátou.