Wedding-bouquet vase / Váza na svadobnú kyticu (2012)

A design as a body for an idea or a memory. I did not make the vase to preserve my own wedding bouquet. It is made to be a shell for every new flower I get from my husband. The more often is it used, the greater significance it gets.

Dizajn ako schránka pre spomienku, kde archívna funkcia nestačí a cieľom je aktualizačný potenciál predmetu. Váza na každý nový kvet od môjho manžela.

technical information:
slipcasted porcelain
dimensions: 300x 230x 120 mm