ATELIÉR TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ je platforma, skrze kterou se dělím o své řemeslné a myšlenkové know-how. Jako lektorka kurzů pro ženy a pro děti nabízím výtvarný koučink s přesahem do tvořivého uchopení života. Ve svém ateliéru doprovázím lidi na cestě objevování vlastního přístupu k umění a k tvorbě. Jako výtvarná umělkyně vycházím z osobní zkušenosti a z víry v terapeutický a sebepoznávací účinek umění. Umčo umožňuje risk, toleruje chybu a učí nás radosti z procesu. Umění, jak ho chápu, je víc než dovednost hezky malovat. Umění je dovednost svobodně a vědomě žít.

Art lessons in my studio for kids, teens and women.

kurz ženy – ukázka

kurz děti – ukázka

kurz teens – ukázka